Voor intergarde maakten we 3 wervingsvideo’s van verschillende functies binnen Intergarde en Fortas. Zo filmden we de werkzaamheden van een installatie technicus, een beveiliger en een mobiele surveillant. De video moest duidelijk en eerlijk weergeven wat werknemers tijdens hun werkuren voor taken uitvoeren.